Buller och miljö

Förbättra miljön! Första åtgärden är ljudabsorbenter i taket.
Arbetarskyddsstyrelsen har nyligen skärpt kontrollen på företagens åtgärder mot buller:

”…bullrets medelvärde under en arbetsdag får inte vara över 85 dB(A). Den högsta ljudnivån får inte vara högre än 115 dB(A)…”

Arbetsgivarna åläggs ansvaret att upprätta ett tidsbundet åtgärdsprogram för att uppfylla gränsvärdena för buller.
Dina första och viktigaste åtgärder: Montera bullerskärmar runt pressar och andra maskiner är mer eller mindre meningslöst om man inte först förhindrat att ljudet reflekteras tillbaka från taket (se illustration). ljudkälla
Utan ljudabsorption i taket reflekteras ljudet vidare i lokalen även om maskinerna är avskärmade runt om.

#1

Sänk den allmänna ljudnivån i lokalen. Ljudabsorbenter från Ecophon förbättrar miljön – även på många andra sätt.

Montera ljudabsorbenter i taket i lokalen. Detta sänker den allmänna bullernivån markant. På köpet får du bort eko-effekter som saboterar kommunikationen mellan människor. Det innebär en trivsammare och säkrare arbetsmiljö som bidrar till minskad trötthet och sjukfrånvaro samt en ökad arbetseffektivitet.
Förutom en väsentligt bättre ljudmiljö får du många andra nödvändiga funktioner med ljudabsorption från oss:
Taket reflekterar och sprider ljuset effektivt över hela lokalen. Taket täcker installationer och rör som annars samlar damm och smutsar ner.

#2

Skärma av och bullerdämpa högljudda maskiner. Ecophons absorbenter har en kärna av mineralull som även bidrar till värmeisoleringen och lägre energikostnader.
Först när bullerabsorbenterna kommit på plats är det dags att se över maskinparken.

Ljudabsorbenter

Gå till ljudabsorbenter

Väggabsorbenter

Gå till väggabsorbenter

805